Examenele Cambridge garantează admiterea la liceele cu program bilingv

“Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională [...] pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională[...]dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 [...] primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv” Ordin nr 4432/29.08.2014 Mai multe detalii aici.